Vstup do privátnej oblasti
 
   

musICon.sk Linky na príbuzné stránky On-line katalógy

On-line katalógy PDF Tlačiť E-mail


AHICE - Art Historian Information from central Europe
Úlohou projektu AHICE je poskytovať jednoduchší prístup k informáciám o udalostiach v oblasti dejín umenia v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku.

Arslexicon
Arslexicon je elektronická encyklopédia zameraná na dejiny a súčasnosť výtvarného umenia na Slovensku. Obrazová databáza Arslexiconu, ktorá sa priebežne dopĺňa, obsahuje takmer 6000 fotografií.

ARTCYCLOPEDIA
Encyklopédia výtvarného umenia. Obsahuje 180 000 reprodukcií významných diel európskeho výtvarného umenia, bibliografiu autorov. Funguje aj ako elektronický časopis pre záujemcov o výtvarné umenie.

Web Gallery of Art
Virtuálne múzeum a databáza európskeho maliarstva a sochárstva od antiky po barok, obsahuje viac ako 16 200 reprodukcií s komentárom k jednotlivým dielam a ich autorom.

WorldImages Kiosk
databáza vyše 50 000 obrazových dokumentov zo všetkých oblastí vizuálneho zobrazovania. Obsahuje aj sekciu s hudobnými motívmi. Obrázky sú voľne prístupné pre študijné účely.