Vstup do privátnej oblasti
 
   

musICon.sk Projekty Hudobné motívy vo výtvarnom umení na Slovensku do 19. storočia - realita a symbolika Ciele

Ciele PDF Tlačiť E-mail


Projekt je zameraný na výskum a dokumentáciu hudobnoikonografických prameňov zachovaných na území Slovenska do 19. storočia.

Hudobné ikonogramy ako špecifický typ hudobného prameňa zachytávajúci hudobný prejav v obrazovej podobe, môžu byť zdrojom poznania dobového inštrumentára a reprodukčnej praxe ale aj nositeľom symbolických významov, primárne nezávislých na dobovej hudobnej realite.

Cieľom projektu je systematické sústreďovanie dokumentácie o hudobných ikonogramoch na našom území a zároveň interpretácia týchto prameňov z hľadiska ich reálnych a symbolických významov.