Vstup do privátnej oblasti
 
   

musICon.sk Projekty Hudobné motívy vo výtvarnom umení na Slovensku do 19. storočia - realita a symbolika Výsledky

Výsledky PDF Tlačiť E-mail


Výsledky riešenia projektu sa orientujú na dve oblasti.

Prvou je vytváranie obrazovej databázy získavanej postupne terénnym výskumom a dokumentácia v teréne získaných prameňov, ktorá zatiaľ slúži ako študijný a porovnávací materiál pre členov výskumného tímu, ale v pláne je jej postupné sprístupňovanie aj pre širší okruh bádateľov v oblasti hudobnej ikonografie v tlačenej aj elektronickej podobe.

Druhou oblasťou je interpretácia prameňov z hľadiska vybraných tematických okruhov, prezentovaná v publikovaných prácach a prednáškami na domácich aj zahraničných muzikologických konferenciách a seminároch.