Vstup do privátnej oblasti
 
   

musICon.sk Obrazová databáza Stredovek Nástenné maliarstvo Martinček, rímskokatolícky filiálny kostol sv. Martina

Martinček, rímskokatolícky filiálny kostol sv. Martina PDF Tlačiť E-mail

Ranogotická stavba s pozdĺžnym jednolodím a pravouhlým presbytériom datovaná do obdobia 2. polovice 13. storočia, upravovaná v prvej polovici 14. storočia, v 18. a 19. storočí. Exteriérová a interiérová nástenná maľba pochádza z viacerých časových období. Hudobné motívy sa nachádzajú na stenách presbytéria v rámci výmaľby datovanej do prvých troch desaťročí 14. storočia. Odkrývanie malieb a reštaurovanie prebiehalo v rokoch 1999 – 2005 (J. Maták).

Hudobná ikonografia:
24 starcov – v rámci dvojpásovej horizontálnej výzdoby severnej, východnej a južnej steny presbytéria sú v hornom páse umiestnené dvojice na stolcoch sediacich postáv s korunami na hlavách a hudobnými nástrojmi, ktoré v spojitosti s apoštolmi situovanými v spodnom páse a anjelmi v lunetách klenby presbytéria reprezentujú ideu adorácie v nebeskej liturgii. Objektom adorácie je Kristus a Panna Mária, umiestnení v čelných lunetách klenby. Dve figúry s hudobnými nástroji, sediace po bokoch praotca Abraháma v lone s dušami blažených možno identifikovať ako starobiblických kráľov Dávida a Šalamúna, zakladateľov hudobnej liturgickej služby v jeruzalemskom chráme. Hudobné nástroje: ala, rota, psaltérium (harfa?), lýra, fragment strunového nástroja, fidula.

Literatúra:
Togner, Milan: Stredovená nástenná maľba na Slovensku (addenda et corrigenda). Bratislava 1988, s. 71, Togner, Milan: Nástenné maľby v Martinčeku. In: Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika (ed. D. Buran). Katalóg diel. Nástenné maliarstvo, č. 3.2. Bratislava 2003, s. 671, Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava 2008, s. 257 – 263, Kalinayová-Bartová, Jana: Probleme der musikalischen Ikonographie des Mittelalters am Beispiel der Untersuchung der Wandmalerei in Martinček. In: Musicologica Istropolitana VII. Bratislava 2008, s. 9 - 50. (slovenské resume čítajte tu)

martincek_01
predch.  Strana 1/2  nasl.
martincek_01
martincek_02
martincek_03
martincek_04
martincek_05

Autor fotografií: J. Bartová