Novovek Tlačiť

Kalinayová-Bartová, Jana - Chmelinová, Katarína: Musikalische Motive in der Ausschmückung barocker Orgeln in der Slowakei. In: Musicologica Istropolitana IV, Bratislava 2006, s. 81 – 130. (resumé)

Kalinayová-Bartová, Jana: Ján Vest a najväčší organ v Uhorsku. In: Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku. Bratislava 2009, s. 55 – 68. čítajte tu